خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

 

عکسهایم دارد حاضر می شود.

خاطراتم دارد خاک می خورد.

 من غلط بکنم نشر افسردگی بکنم .این کار از نشر اکاذیب هم بدتر است و نشر اکاذیب زندان دارد.

 ماژیک برداشتم خاطراتم را سانسور کنم تا بعدا به کسی برنخورد و کسی افسرده نشود.

 چه معنی دارد؟؟ من که خودم همیشه دارم می خندم.هیچ موضوعی هم اگر نباشد خودم که نمرده ام.به خودم می خندم...شما هم امتحان کنید و حتما چند به چند به خودتان و کارهایتان بخندید .واقعا جالب است و به نظر من ضروری و لازم.

***یک مفهوم در دو بیت: هر دو این شاعران دین و دل خود را باخته اند،اما لحن سخن متفاوت آنان خیلی جالب است:

ای دست برده در دل و دینم چه می کنی؟/جانم بسوختی و هنوزت کم است این؟ (ه .ا.سایه)

دین و دل بردند و قصد جان کنند / الغیاث ای مایه جان،الغیاث (حافظ)

*مصراع دوم را شک دارم.

 

اینها را هم برای خودم می نویسم، باشد که رستگار شوم.یک نوع بلند بلند فکر کردن است: 

۱- سقف سالن بسکتبال نمی تواند در طول نامتقارن باشد.کانسپت زمین مسابقه و رقابت طراحی با شرایط برابر را ایجاب می کند.نگویید در نیمه زمینها عوض می شود چون در این صورت می توانید دروازه ها (سبدها)ی دو طرف را هم کوچک و بزرگ طراحی کنید، چون نیمه عوض می شود...من که حرفی ندارم خودتان قضاوت کنید.

۲- شما(منظورم از شماخودم هستم ) که تا استادتان می گوید برای دسترسی ورزشکاران به زمین پله می گذارید و وید باز می کنید. اگر کسی در زمین مچ پایش پیچ خورد خودتان کولش کنید از تمام پله ها بیاورید بالا.من که نیستم...(باز هم منظورم خودم هستم.) بنابراین حتما یک دسترسی در سطح زمین بازی به بیرون در نظر بگیرید تا اگر یک بار قرار شد بسکتبال با ویلچر بازی کنند مجبور نباشید ۲۰ نفر را با وضعیت اسف باری بر روی پله ها بالا و پایین ببرید.البته می توانید توی وید خوشگل یک عدد آسانسور شیشه ای قرار دهید که برای انتقال آنها ۳۰ -۴۰ بار این ۳ متر را بالا و پایین برود.ضمنا آدمی که مصدوم می شود را می گذارند روی برانکارد و برانکارد در آسانسور جا نمی شود بنابراین همان قضیه پله!

۳- وقتی دو تا سقف طراحی میکنید.اگر از کودکان هم کمک بگیرید به شما خواهند گفت که سقف بزرگتر را با یک دکل و چهار کابل نگه نمی دارند و سقف کوچکتر را با چها دکل و حدود ده کابل.نخ بازی که نیست طراحی سازه است..عاقل باشید.(و باز هم...)

۴- دهانه ۳ متری را با کابل نگه نمی دارند.اسپیس فریم هم نمی خواهد.تیر و ستون هم سازه است.چرا باور نمی کنید؟

۵- سازه مقیاس دارد.اگر نمی توانید فرود گاه کانزای را متر کنید لا اقل زمین خود را متر کنید.

 و یک سوال اساسی:

 واقعا  اگر نور نبود؟...

 

                                        *******************

با اینکه خوابم نمی آید.

اما چشمانم را می بندم.

شاید خواب خوبی دیدم.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱۳

اگر نور نبود..؟

 اگر نور نبود

دیده خاموش می گشت

جبارن خلیل جبران

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱٢