خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

شیخ ما فرمودند...

شیخ ما با عنایت به نزدیکی زمان تحویل پایان نامه فرمودند:

الیوم انجام جستجو جهت یافتن ناقصی ها و مطالب جدید تحقیقی بای نحو کان در حکم محاربه* بوده، از انجام آن دوری شود**.

 

* آن سوی محاربه مشخص نشده است.

** یعنی واقعا میشه؟؟

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧