خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

شااااااااااااااااااااااید که آینده از آن ما!

(100 مرتبه)

 

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۳٠