خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

Ecohouse Competition 2008

خوشبختانه برگزارکنندگان مسابقه Ecohouse Student Design Competition مدارک طرح های برنده و تقدیر شده را بر روی سایت قرار دادند و البتهدر اکثر موارد با کیفیت مناسب در فایل های Pdf که قابل رویت و تجزیه و تحلیل است. اینجا.

و ما هم که شخصا در این مسابقه شرکت کرده بودیم و هیچ نصیب نداشتیم جز آن که 5 روزه طرحی را ببندیم که دستمایه ای بشود برای آن چه در پایان نامه باید ارائه می شد (و خوشبختانه چنین نیز شد)، همان شیت های ارسالی را در فایلی Pdf قرار دادیم در اینجا. که اگر هیچ سود نداشته باشد مقایسه ای را ممکن می کند میان آنچه که توانایی شخصی من است و آنچه که باید، هر چند من شخصا پیش از این نظرم را درباره مسابقات معماری گفته ام و به آن پایبندم هنوز. ناگفته پیداست که استقبال می کنم از نظرات دوستان متخصص و غیر متخصص به عنوان داورانی در مقیاس دیگر و به همین بهانه هم هست که این فایل ها را در این جا گذاشتیم...شاید به زودی خودم هم نقدی نوشتم بر این طرح. البته این شاید یک مقدار بوی هرگز می دهد با شرایط زمانی که هست و برنامه های پیش رو... بهتر است بگویم دوست داشتم چنین کاری بکنم اما آن قدر کار مهم تر هست که این کار برود بشود جزء آن شایدهایی که هرگز معنی می دهد. 

و برای سال بعد هم گویا چنین مسابقه ای برقرار است برای دانشجویان که هنوز اعلام نشده است و به زودی شرایط آن اعلام خواهد شد که هر گاه چنین شد ما از همین مکان اعلام خواهیم کرد انشاءا... . هر چند که خوشبختانه دیگر دانشجو نیستیم و چه چیزی بهتر از این! نیشخند.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۸