خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

به راست راست!

از اواخر این هفته ما مامور به انجام وظیفه ایم،نه مامور به نتیجه و نه مامور از آن نوع البته. از نوع آموزشی... و خوب نخواهیم بود اینجاها و شاید هم که چه بهتر و نیکوتر... خلاصه که من بین شما باشم یا نباشم نگذارید این وبلاگ دست بیفتد! نیشخند به من بد نخواهد گذشت شما هم بد نگذرانید در این روزهای روشن... از ما که با کمال میل خداحافظ.

Society, you're a crazy breed.

I hope you're not lonely, without me.

Society, crazy indeed...

I hope you're not lonely, without me

Society, have mercy on me.

I hope you're not angry, if I disagree.

Society, crazy indeed.

I hope you're not lonely...

without me.

و می توانید از اینجا هم گوش کنید البته.

پ.ن.: امروز یک یارویی تو خیابون به اون یکی می گفت این گوشیم رو از اون موقع که خریدم SMS اش ضعیفه!

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٧