خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

لطفا!

و خاصه لذات دنیا آن است که ریش تراشی در دست گیری و آینه از اتاق برکنی و روزنامه بر کف گرمابه نهی و موهای خویش بتراشی به تمامی به دست خویشتن، اگر چه دشوار است تراشیدن نیمه ی پنهان ماه که پشت سر همی باشد!

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥
تگ ها : عکس ، متفرقه