خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

در به در به دنبال یک وجب نورگیر

ما* برای به سرانجام رساندن تحقیقی که درباره کارکرد حرارتی نورگیرها در ساختمان های مسکونی آغاز کرده ایم نیاز به برداشت رفتارحرارتی یک نمونه نورگیر داریم.ت ا به حال نمونه هایی یافته ایم اما هرکدام یک مساله ای دارد که آن را یک نمونه خاص می کند. اگر کسی نمونه ای با شرایطی که در زیر آمده است سراغ دارد یا پیشنهادی دارد که کجا می توانیم نورگیری با این مشخصات بیابیم خبرمان کند به این آدرس:

Sadeghipour@gmail.com

- نورگیر در یک ساختمان مسکونی معمولی حدود ۴ تا ۵ طبقه باشد.

- ابعاد متداول نورگیرها را داشته باشد. ٣*۴ ایده آل ماست اما خوب تا ۶*۶ هم مناسب است.

- نورگیر حتما از ۴ سمت بسته باشد.

- ساختمان های اطراف و یا حجم خود ساختمان بر روی نورگیر سایه نیندازند.

- پایین نورگیر به پیلوتی متصل نباشد.

- از این نورگیرهایی نباشد که هواکش سرویس هاست در واقع!

- اگر سقفی هم داشته باشد خیلی مناسب تر خواهد بود. اگر نه که باید سقفی تدارک ببینیم احتمالا. البته اگر کوچک باشد و بشود سقف زد.

کار برداشت حداکثر یک هفته طول می کشد و در دو حالت که سقف نورگیر باز باشد و بسته باشد... در این مدت ۴ تا سیم که چند تا برداشت کننده به آن ها متصل است در داخل نورگیر آویزان خواهد بود از بالا تا پایین البته. از ساکنان هم (اگر ساکنی باشد) درخواست خواهد شد که پنجره های متصل به نورگیر را در این مدت باز ننمایند.

ما هم یعنی: من در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢۱
تگ ها : نورگیر