خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

می خزیم به غار تنهایی

تا ما یک چند روزی می رویم پی کارهایمان، شما این نمونه های گویا جدی جدی زرو انرژی را ببینید...به ما هم بگویید که چیست، چرا و چگونه؟ طراحی ساختمان های بدون مصرف انرژی از مواردی است که من هیچ وقت فرصت نکرده ام جدی جدی ببینم چه کار باید کرد و همیشه در حد مطالعات کلی و اولیه مانده است. در حد ما باید خوب باشیم و از منابع محلی استفاده کنیم و CHP هست و فوتوولتائیک هست و همه دور هم هستیم! از نمونه های موجود هم فقط BEDZED را پدر و مادر دار نگاه کرده بودیم! به هر حال این لینک ها اینجا باشد بلکه فرصتی شد و یا کارفرمایی سرش به سنگ خورد و ما  توانستیم جدی جدی دچار این ماجرا شویم. به خصوص بینیم این ها که این کارها را می کنند Life Cycle Cost را چگونه سر و ته اش را هم می آورند؟ ...بدرود.!

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢