خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

شعر و معماری

ناگفته می دانم می دانی می دانی می دانم

شباهت های شعر و معماری فراوانند از جمله آنکه:
۱- وقتی تازه می خواهی شروع کنی باید قوانین فراوانی را رعایت کنی.
۲- وقتی که معروف بشوی هر کاری که انجام دهی قانون می شود.
۳- همان قدر که در شعر عقب نشسته ایم در معماری نیز .
۴- همان قدر که هجو بافی ها در شعر امروز جا باز کرده اند هجو سازی در معماری ارزش می یابد.
۵-.....

*بیت بالا به نوعی پارادوکسی در شعر است. به تصمیم خودتان هر گونه پسندیدید بخوانید.

**زنده دارد زنده دل دم را / اوج بخشد کیفیت کم را / گفتگو بس ماجرا کوتاه / ما اگر مستیم / بی گمان هستیم.

به سلامت تا اواسط تیرماه که اگر خدا بخواهد برمیگردم.


  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/۱٩