خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

روحش شاد

.
...نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
که او یکریز و پی در پی بفشارد دم گرم خموشش را در آن ـ بی هیچ فریادی ـ
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدینسان بشکند در من
سکوت مرگبارم را.

زنده یاد دکتر علی شریعتی

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۳/٢٩