خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

این روزهای ما ...

آدم باید یک روزهایی را داشته باشد که کار و بار را ول کند، برود بنشیند پیش کسی که حالش را می فهمد سفره دلش را طی گفتگوهایی مبسوط حسابی پهنِ پهن کند، جمع هم نکرد نکرد!

آدم باید یک روزهایی کارهای نیمه تمامش را تمام کند و فکر نکند که می توانست بهتر از این هم باشد، گیرم که می توانست باشد... خوب باشد!

آدم باید یک روزهایی بدقولی های تاریخی اش را با تمامی دشواری هایی که برایش دارد جبران کند و نگذارد که به خاطرات بپیوندد، گیرم که هیچ موجود زنده دیگری  هم یادش نباشد، خود آدم که یادش هست، نیست!

آدم باید یک روزهایی تصمیمات سرنوشت ساز زندگیش را اتخاذ کند، حالا گیرم Undo هم نداشته باشد، خوب نداشته باشد!

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢