خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

دوست داشتنی ها...

منبع عکس

گوش دادن به این سخنرانی آقای Cameron Sinclair بدون شک ارزش ٢۴ دقیقه وقت گذاشتن را داشت! لازم است که بعضی اوقات چنین آدم هایی با چنین رویاهایی موفق شوند تا آدم از دنیا ناامید نشود.

از این جا که ما دیدیم یک جورهایی خیلی خوش به حالت است آقای Cameron Sinclair... به قول سعید دلمان قیجوجه(؟!) رفت!

پ.ن.١:این هم آدرس وبسایتی است که درباره اش صحبت می کند.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸