خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

حلوا وسط دعوا

حالا همه چیز یک طرف، آشنایی ها و رفاقت هایی که به واسطه یک دعوا آغاز می شود یک طرف دیگر! البته نه این که من اهل دعوا باشم ،یا از این رفقا داشته باشم کرور کرور. اما بنا به شواهد موجود و اتکا به تجربه دیگران عرض کردم...

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٥