خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

فارسی را دوست می دارم حالا می خواهد برای همه او ها یک ضمیر داشته باشد

آقا! کی گفته اینکه در یک زبان ضمیر سوم شخص مونث و مذکر متفاوت باشه یعنی امتیاز یک زبان نسبت به آن یکی؟!

یعنی فقط فکرش را بکنید که در همین زبان فارسی خودمان ضمیرها برای سوم شخص برای زن و مرد متفاوت بود! یعنی به چه فضاحتی کشیده می شد هر چه شعر و شاعری در ادبیات فارسی و هر چه رندی و ضمیر برگردانی و کوچه علی چپ زنی... واقعا ها! یعنی دیگر اصلا مگر می شد شعر خواند. بعد مثلا اصلا مگر این آقای حافظ و سعدی می شد باشند با این اشعار...نمی شد که!

بعد مگه می شد اصلا هر کی برای خودش فال بگیرد و بخواند "آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست/ هر کجا هست خدایا به سلامت دارش" ؟ و بعد برای خودش تصور خودش را داشته باشد از مخاطب "او" و "دارش" و زندگانی به کام بنماید! حالا فارغ از جنسیت. نه جدی ها؟

خدایا تو را به نداده هایت شکر! :)


  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥