خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

اگر درست شمرده باشم تعداد چوب خط ما شد27 تا!

 

پ.ن.١: برای دنیایت آنچنان رفتار کن که گویا همیشه زنده ای و برای آخرتت چنان باش که گویا فردا خواهی مرد (علی ع).

پ.ن.٢: با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و تا زنده اید به شما عشق بورزند (علی ع).

پ.ن.٣: چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را... غبار خاطری از رهگذار ما نرسد (آقای حافظ- به ضمیر چرخانیشان هم که توجه دارید حتما!)

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۳