خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

برای دلمان!

نسل من ...

موسیقی را برای نشنیده شدن می خوانند

فیلم ها را برای پخش نشدن می سازند

نقشه ها را برای نساختن می کشند

دنیاهای موازی که می گویند همین است

جای ما کسان دیگری هستند که این کارها را برای دنیای واقعی انجام می دهند

ما اما افتاده ایم توی دنیای خودمان

می خوانیم، می سازیم، می کشیم برای خودمان

تازه ما برای دلمان!

از ما بدتر که فراوان است

توی این دنیاهای موازی...


 

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩