خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

آب حووووض می کشیم، پرسوناژ می کاریم!

یعنی سالهای سال هم که بگذرد از اولین پرسوناژهایی که کشیده ام از خاصه لذت های دنیاست کشیدن و کاشتن پرسوناژ، به خصوص برای طرح های این و آن!

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠