خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

سامانه شکل می گیرد - زندگی کمی آسان تر می شود

یک موقعی هست که آرام آرام کارهایی که داری انجام می دهی به هم مربوط می شوند. یک موقعی هست که رابطه های بین کارهایی که درگیر آن هستی سامان می یابد و همه شان می شود یک کاری توی یک سامانه بزرگ یکپارچه. بعد دیگر می دانی که کدام کار را اگر انجام ندهی یا انجام بدهی چه خواهد شد و خوب این یعنی می توانی کارهای جدید را بیاوری اضافه کنی به این سامانه قبلی و من این موقع ها را خیلی دوست دارم مثل همین الانی که در خدمت شما هستم... بله به هر حال یک موقع هایی هست که آدم برای خودش شاد باشد. گیرم که خیلی گذرا باشد مهم این است که باشد.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۸