خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

تفاوت فرهنگی

واقعا نمی خواستم تا دوشنبه بنویسم اما ترسیدم این ماجرا را یادم برود و مکتوب نکنم:

من یک بطری آب را گذاشته ام این جا توی توالت برای مواردی که می دانید و بعد این همخانه ای ما این را برمی دارد از آن جا می گذارد توی یخچال!  دیشب کلی گشتم دنبالش :))... من فکر می کنم که الان یعنی چی فکر می کند این! فکر می کند من می روم آنجا این قدر آب از بدنم می رود در جا نیاز به نوشیدن آب دارم یا چی؟ =)))

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٥