خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

غریبه توی غربت!

می دانید حس غربت این نیست که تو مثلا دلت برای همه تنگ بشود یا کهن دیارا بخوانی و این حرفها...

غربت جایی است که آدم های آنجا برای چیزهایی شاد می شوند که برای تو اهمیتی ندارد و تو منتظر اتفاق هایی هستی که برای این ها معنی ندارد.

لزوما دردناک و غم انگیز و این ها هم نیست. یک تجربه متفاوت است که از آن به غربت یاد می شود.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱۸