خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

شد آنچه نباید می شد

فکر کنم بالاخره چشمم ضعیف شده. امروز بعد از چند روز فهمیدم که من تنها کسی هستم که هر روز می آیم اینجا چراغ ها را روشن میکند و بقیه هیچ مشکلی ندارند انگار... بله. باید قبول کنم که چشم راستم اندکی تار میبیند.

برای ثبت در تاریخ و اینها!

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٩