خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

معماری لگنی به عمق چند سانت نیست!

اینجا می تونید مصاحبه ی رادیوی BBC را با رنزو پیانو بخوانید و بفهمید  که معماری لگنی به عمق چند سانت نیست... من می خواستم گزیده هاییش رو کپی/ پیست کنم اینجا دیدم باید حدود 3 صفحه گزیده اینجا بذارم. پس اصولا بهتره خودتون برین همش رو بخونید/ گوش بدید. من هم اکتفا می کنم به گزینش این چند خط:

 ...of course I totally agree, architecture is art, but I don't think you should say that too much, but it is art. I mean architecture is many many things. Architecture is, is a science, is technology, is geography, is typography, is anthropology, is sociology, is art, is history. You know all this comes together.

… I never start a job without spending days, sometimes more than days - maybe sometimes weeks - wandering around. You know I never, I don't remember one single job, even when they are so far away, that I started to work on without trying to understand the place, and to listen. You know place talk, you just have to shut up and listen. And you know one thing you can be very wrong about in architecture is the scale of a building.

… You try to understand everything from the place. The greatest compli... compliment I can hope to get in a building is when people say it's like this building been there since ever, you know... like a present that is natural you know. This is very important. And this is not something you can make by not understanding the place.

منبع: http://www.bbc.co.uk/radio3/johntusainterview/piano_transcript.shtml

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٤