خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد

ابلیس.ابلیس.ابلیس

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست
سخت کار ما بود کـز ما خدا برگشته است

ابلیس...
ابلیس...
ابلیس... ، چقدر شیخ از ابلیس برایش سخن گفته است و وی را از دل سپردن به وسوسه های او بر حذر داشته . بین آسمانیان ، موحدی غیرتمندتر از او بر توحید دیده نمی شد. بیش از دیگر فرشتگان به عرش نزدیک بود و بیش از آنها صافی و مشتاق . ستاره ی خلقتش چونان الماسی بود که بر فراز خورشید ها می درخشید. و هنگامی که کمال مطلق تجلی کرد ، وی سراپا شیفته او شد و چون بنده ی عاشق و غیرتمند ، دل به عبادت او نهاد ...از این رو، برای آن که عباداتش ویژه معشوق ازلی باشد ، زیر بار سجده کردن به آدم نرفت و به لعنت گرفتار آمد. یعنی لعنت و دوزخ را بر سجده بردن به غیر خداوند ترجیح داد... (وضوی خون- سیری در زندگی حلاج – صفحه 87)قربون شما
یا علی.

  
نویسنده : مصطفی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢۱