40 خط برای همیشه!

امشب را ثبت می کنیم برای خودمان که یادمان بماند کار نشد ندارد...

/ 2 نظر / 21 بازدید
وحید

به این میگن پست مشکوک! مثلا میشد به جای امشب بگی امروز! : پی

ناصر

کرم داری کرم به شلوار ما می اندازی با این پست مسخره؟