من یک کارمند وظیفه ام - چهار

و بدان ای پسر که در اواخر هر ماه هجری شمسی تا اوایل ماه بعد، هر کارمند را گران وظیفه ای است در محاسبه میزان دریافتی خویش. دریافتی تو رابطه ای عجیب و پیچیده است میان ساعات حضور و غیبت و حق عیال و مسکنت! و  بر آن ضرایب گوناگونی را اعمال کن و کسورات معمول را کم نما. پس هر یک را دو صد تبصره جاری است. بخوان و اعمال کن و در این کار سستی ننمای که خدا کاهلان را دوست نمی دارد.

آگاه باش که هر چه کنی میزان محاسبات تو و کارشناس بخش مالی مشابه  نگردد  مگر به اذن خدای تعالی که او هم عمرا اذن نخواهد کرد. پس هر ماه گوشی خویش بردار و به صحبت شو تا راز کار بر تو آشکار گردد. این امر خود سبب افزایش مراودات است و نیکی فراوان در آن است که در سال های نخست بر تو پوشیده باشد اما به ممارست بر تو آشکار خواهد گشت.

و توصیه است بر آن که این امر را هر ماه تداوم باید تا بازنشستگی و مباد بر تو اندیشیدن که چه سود دارد آخر؟ تو این کار بکن و شاد همی باش تا آن روز که پرده ها از مقابل چشمان تو فرو افتد و راز محاسبه همزمان دریافتی خویش و سود بانکی حاصل از اجتماع آن را نیز دریابی. تا آن روز این ذکر را بر زبان خویش جاری دار و نخست از خویش و سپس از کارشناس مالی بازپرس: "این عدد حقوقمو بگو از کجا آوردی؟... بگو از کجا، بگو از کجا،‌بگو از کجا آوردی؟"

/ 9 نظر / 22 بازدید
آریا

و به درستی که پاداشی بزرگ برای آنان است گه "پست" هایی دلچسب می گذارند![نیشخند] با حال بود![چشمک] کارمند وظیفه شدی رفت ها...

به قول يكي از نويسنده ها كه اسمش يادم رفته: ايدون بود..ايدون تر باد![نیشخند]

مهدیه

[قهقهه]بسی خنذه شد!

بودا

وگاه بر غیبتهای بیشمارت ضریبی سخت اعمال می کنند در جهت کاهش وجه که همانا برای حفظ آبرو درپی حل مسئله نروی سنگین تر می نمایی![چشمک]

آفتاب

آخه پسر. تو چه قدر محشر مینویسی و چه قدر تر عکسای قشنگی میذاری! من تو هر پست برای دقایق متعدد مات و مبهوت به هنر عکاسی تو خیره می مانم! از کجا آوردی این ذوقو؟ آخه بگو از کجا آوردی؟!

مصطفی

همگی دوستان!...این نیکویی و حسن ظن شما را بعدا نفر به نفر با هم حساب می کنیم! [نیشخند]

مصطفی

یک نکته هم که یادم رفت دفعه پیش اینکه به گمانم منظور شما از هنر عکاسی هنر سوژه یابی است وگرنه من در زمینه هنر عکاسی 6-0 نتیجه را واگذار کرده ام! انجمن حمایت از حقوق عکاسان و طرفداران هنر محترم عکاسی.

سعید

و ای کارمند وظیفه، تو را از سه چیز بر حذر میدارم: اول، صحبت با کارشناس مالی در حین محاسبه دوم، کل کل با کارشناس مالی در حین اعمال کسورات سوم، جدل با کارشناس مالی در حین دریافت فیش حقوق چهارم، تا اوضاع رو خرابتر نکردی فیشتو بگیر و برو! چهارم،

مصطفی

[قهقهه].سعید می خوامت بد!