این آقای بهنود دوست داشتنی...

فکر خواندن هر مطلبی را کرده بودم در سایت آقای بهنود جز این یکی را: اینجا.

من که کلی لذت بردم، شما را نمی دانم. به خصوص تصور خنده دار نشستن هوشنگ ابتهاج و مسعود بهنود و داوود رشیدی در میان جوان هایی که امروز من بعد از بازی در خیایان دیدم، خیلی ترکیب شاهکاری می شد. فقط فکر کنید آقای ه.ا.سایه ریش هایش را رنگ قرمز کرده باشد...

/ 2 نظر / 22 بازدید
قاصدک

" من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش"

سهراب

یه دلیل به دلایل دوست داشتن بهنود اضافه شد!!