مگر دستم به تو نرسد ای شیخنا عطار!

... تو پای به راه در نه و هیچ مپرس          خود راه بگویدت که چون باید رفت!

/ 3 نظر / 19 بازدید

و شیخنا حافظ نیز می فرمایند: " مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل قبول کرد بجان هر سخن که جانان گفت" اگر دستتان به عطار می رسید چه می کردید؟[شوخی]

آخ که این پایان نامه بد دردی ست![سبز]

آره مادر! درده ،ولی خیلی درد شیرینیه.ان شاء ا... که خشت اول زودتر از این درد شیرین خلاصی پیدا کنه.[لبخند]