House 78

نمی دانیم چرا این روزها علاقه ما معطوف شده است به هر چه رنگ و نور و منشور و این چیزها! حتی در حد بسیار محدود. جواد شده ایم آیا؟

بقیه عکس های این پروژه را می توانید اینجا ببیند.

/ 0 نظر / 22 بازدید