آفرینه یعنی چه؟ مدال المپیک به خودم رسید!

پیرو این مطلب قبلی:

 

آفرین  از ریشه‌ی fri به معنای دعا، نیایش و تحسین است و به همین دلیل نَ + آفرین= نفرین که دعای بد برای کسی کردن است.

آفرینگان در اوستا و به زبان پهلوی به معنای دعای خیر است و نام یک‌گونه از نیایش‌های زرتشتیان نیز. اینجا نیز در این پایین آفرینه که ما فکر می‌کردیم مفرد این کلمه باشد و گویا نیست؛ به همین معناست.

پس هر آفرینه دعایی خیر بود و ما هم از خدا آمرزش آفرین‌گوی را خواستار بودیم که هر عملی را عکس‌العملی است بر مبنای قانون سوم نیوتون.

 

پ.ن.: با توجه به اینکه حسام از شرکت در مسابقه با آن شرایط دژخیمانه دوری جست میتواند برود به وزارت خانه ی مربوطه. بگوید مدال شجاعت المپیک لندن را پیشاپیش برایش جعل کنند و تحویل بگیرد. جایزه ی سعید خان هم سه شنبه بعد از دفاع طی مراسمی تقدیم خواهد شد!

پ.ن.٢: ساعت دفاع فعلا از ٩ افتاد به ١٣:٣٠. یعنی می شود: سه شنبه ٢مهر ساعت ١٣:٣٠ به کارگیری نرم افزارهای شبیه ساز رایانه ای در طراحی معماری گامی به سوی معماری همه جانبه نگر نگارنده مصطفی صادقی پور رودسری استاد راهنما دکتر منصوره طاهباز استاد مشاور دکتر وحید اصفهانیان اساتید ژوری تا کنون که یک نفرشان مهندس فرهاد احمدی دانشگاه شهید بهشتی سالن شهید دلبری

پ.ن.٣: نقطه ها را درجای مناسب قرار دهید.

 

/ 4 نظر / 38 بازدید
موچولیم

ّآفرین و صد آفرین-------------هزار و سیصد آفرین God bless you all

بودا

چه جالب! گویا پسوند" گان" همانی است که مثلا درمهرگان یا فروردینگان آمده و منظور جشنی خاص درزمانی خاص می باشد. به زمان انجام این نیایش ها هم آفرینگان می گویند. پس با این حساب فکرکنم آفرین درست تر است از آفرینه...

سعید

مخلصم