نوآوران سرزمین شکوفه ها! از زندگی خود لذت ببرید...

بله... دیدید که مشکل از من بود و این تنها من متحجر بودم که واقعا چشم دیدن توانایی های شما را نداشتم و شما می توانستید. البته من خودم می دانستم که شما چه اعجوبه هایی هستید اما به هر حال چشم دیدن این ماجرا را نداشتم که آن هم به زودی برطرف خواهد شد!

چشمم بیش از پیش کور

و دندم به مراتب نرم تر!

اینجا را زیارت بفرمائید.

/ 1 نظر / 19 بازدید
نرگس خرقانی

خبر شوکه کننده، درگذشت پیمان ابدی متخصص جلوه های ویژه در سینما. با مطلبی در این رابطه به روزم.