آقای قمیشی به روایت ما

- ساعت دیواری از وقتی که رفتی توی خوابه

پاسخ: باطری قلمی

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
احسان برکتی

زمانی که از مریدان استاد بودی.. چرخ گردون با تو چه کرد؟