شد آنچه نباید می شد

فکر کنم بالاخره چشمم ضعیف شده. امروز بعد از چند روز فهمیدم که من تنها کسی هستم که هر روز می آیم اینجا چراغ ها را روشن میکند و بقیه هیچ مشکلی ندارند انگار... بله. باید قبول کنم که چشم راستم اندکی تار میبیند.

برای ثبت در تاریخ و اینها!

/ 5 نظر / 21 بازدید
مصطفی

این ها رو باید توی فیس بوک بنویسم...نه؟

توصیه میکنم به هیچ وجه تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نشین[گاوچران]

مهدیه

کلا یه کم چشمت ضعیف شه بهترم هست[چشمک]

کاش ضعیف شدن گوش هم مثل چشم معمول و عادی بود! [چشمک]

منظورم اینه که کاش گوش رو هم چک می کردی شاید ضعیف شده باشه که در این صورت تازه به حد آدمای معمولی رسیده!