شیخ ما فرمودند:

بعضی آدم ها مثل دستور Array می مانند. کاربردهای خودشان را دارند ، خوب هم هستند، اما اینقدر که دنگ و فنگ دارند، آدم تاجایی که بشود بی خیالشان می شود و می رود سراغ گزینه های جایگزین!

/ 1 نظر / 21 بازدید
فرهنگ

چقدر این تشبیه بامزه بود!