اتاق 321: خلیفه مسلمین وارد می شوند!

+ الان می تونیم صحبت کنیم؟

- باشه بعد از سخنرانی... من برمیگردم بالا.

+ سخنرانی که هست؟

- هارون الرشید

+ کی؟!

- =))

 

* کریم رشید اومده بود صحبت کنه.

/ 2 نظر / 16 بازدید
امیرعلی

این کریم چرا اینقدر خودش رو دوست داره؟ راستی 321 کجاست؟بند معتادینه یا سیاسیه یا نسوان؟

هانا

سلام دوست خوبم....من تو ذهنم یه چیزه دیگه امد ا این مطلبت..من اپم خوشحال میشم بیاییی[لبخند]