اندر باب تحقیق اینترنتی: بایدها و نبایدها

اگرچه دو ساعت نوشتم و تمامی پرید به کلیکی اشتباه! فعلا ابتدای بحث را داشته باشید، ‌تا بعد اگر فرصتی دست بدهد:

اول اینکه: به نظر من اینترنت از یک سو مثل در خانه ی خداست! یعنی اگر پای کار باشید و پشت کار داشته باشید دست خالی برنمی گردید! و از سوی دیگر بهتر هم هست چون که درگاه الهی دوز و کلک برنمی دارد، اما درباره ی اینترنت آمده است که:
یا به حالت یا به حیلت یا به زاری یا به زور/ عاقبت اندر دل سخت تو راهی می کنم (ناشناس!)

دیگر آنکه: شما در بهترین حالت آن چیزی را پیدا می کنید که دقیقا دنبال آن هستید و نه بیشتر! بنابراین از اینترنت انتظار نداشته باشید که وقتی دنبال مطلبی با دید سطحی می گردید، عمیق بیابید...اگر چیز درست و حسابی نمی یابید اول به خودتان شک کنید...می فرماید که:
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست/ در باغ لاله روید و در شوره زار خس (آقای سعدی)
 

باقی ماجرا هم باشد برای بعد....


علاقمندان کتاب های اینترنتی را دعوت می کنم به دیدار از این منزل.
و شادباش دوباره می گویم به همکلاسی قدیمی دوران دبیرستان مان و همسرشان.

/ 1 نظر / 22 بازدید
سهراب

موافق هسته بیدم باهات، آنچه می دهد که می خواهی.