حبس خانگی در آزادی مطلق!

تو چه می دانی که تا چه اندازه به ما خوش میگذرد در امن ترین کشور دنیا

و چه می دانی که چقدر در اوج شادمانی هستیم

و چه قدر در امن و آسایش داریم می رویم بالا

صفحه را برعکس گرفته ای دستت آقای دانشگاهی

/ 3 نظر / 22 بازدید
ن.م

بازم تحریف؟!فرمودند نزدیک به مطلق[عینک] خییییلییییییی تذکر به جایی بود..ممنووون...واقعا ما به کجا داریم میریم[ناراحت]

سهراب

خودتم تو حبس خانگی هستی؟!