گر طبیبانه بیایی به سر بالینم...(دو)

اول اینکه: من یادم رفت که به متن قبلی کتاب Sustainable Healthcare Design رو اضافه کنم که در کتابخانه مرکز تحقیقات هم خوشبختانه موجود است. این کتاب مباحثی در زمینه Integrative Design و موارد دیگر از این دست هم دارد که الزاما مربوط به مراکز درمانی نیست و خوب خیلی هم خواندنی است. بیشتر قسمت های متن اصلی را هم به لطف کتاب های گوگل می توانید بخوانید. فصل ششم و در این میان صفحه ١٣۴ را هم نگاهی بیندازید بد نیست. اما اینجا به مختصری قناعت کنیم که در زیر سرفصل Ecological Design نقل شده است و آن اینکه:

برای نیل به این هدف نیاز به ایجاد یک دگرگونی در اندیشه هایمان خواهیم بود. به عنوان مثال تغییر در پرسش هایی که در هنگام طراحی از خود می پرسیم. مثلا به جای آن که بپرسیم "چگونه می توانیم همان روش های پیشین با کارایی بیشتری به کار بندیم؟" بهتر است از خود بپرسیم:

?Do we need it

?Is it ethical

?What impact does it have on the economy

?Is it safe to make and use

?Is it fair

?Can it be repaired or reused

?What is the full cost over its expected life time

؟Is there a better way to do it

و عجب سوالی می تواند باشد اینکه آیا باز هم راه بهتری وجود دارد؟ از آن هایی است که باید بر سر در آتلیه های طراحی نصب شود...

/ 2 نظر / 22 بازدید
سعید

[نیشخند][چشمک]

... و دوم کدام ؟!