تفاوت های فرهنگی - چهار

بعد از کلاس رفتم وضو بگیرم. یه پسره اومده بود تو سینک بغلی تیغ و اینا آورده بود ریشش رو می تراشید... جفتمون یه نگاهی به هم کردیم که اینجا جای این کاراست؟ و بعد من نیشم وا شد طبق معمول و اون هم خندید تا یه گپی بزنیم که چه می کنیم هر دو و اینگونه است که تفاوت ها هم تبدیل می شود به فرصت ها بعضی اوقات...

/ 1 نظر / 15 بازدید
sinderella

cheghad namaki! mano yade dooste samimim andakhti movaffagh bashi pessar