/ 1 نظر / 20 بازدید
نرگس

برداشت متفاوت نشده! برداشت درست بوده... مسلما منظور قیود بوده ولی در هر صورت این قیود بیشتر توسط کسایی استفاده میشه که خیلی به خودشون مطمئنن. این بود که بحث به مرحله دیگه ای کشیده شد!