پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی (متن پایان نامه، گزیده مدارک طراحی)

"صادقی پور رودسری، مصطفی، طراحی هشت واحد مسکونی در بافت قدیم یزد: گامی به سوی معماری همساز با محیط، پایان نامه ی کارشناسی معماری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده ی معماری، شهریور 1384."

 

پایان نامه کارشناسی ارشد (متن پایان نامه)

"صادقی پور رودسری، مصطفی، به کارگیری نرم افزارهای شبیه ساز رایانه ای در طراحی معماری؛ گامی به سوی معماری همه جانبه نگر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی معماری و شهرسازی، شهریور 1387."

 

توضیحات بیشتر درباره هر دو این پایان نامه ها را می توانید در این پست وبلاگ بخوانید.

/ 0 نظر / 56 بازدید