سامانه شکل می گیرد - زندگی کمی آسان تر می شود

یک موقعی هست که آرام آرام کارهایی که داری انجام می دهی به هم مربوط می شوند. یک موقعی هست که رابطه های بین کارهایی که درگیر آن هستی سامان می یابد و همه شان می شود یک کاری توی یک سامانه بزرگ یکپارچه. بعد دیگر می دانی که کدام کار را اگر انجام ندهی یا انجام بدهی چه خواهد شد و خوب این یعنی می توانی کارهای جدید را بیاوری اضافه کنی به این سامانه قبلی و من این موقع ها را خیلی دوست دارم مثل همین الانی که در خدمت شما هستم... بله به هر حال یک موقع هایی هست که آدم برای خودش شاد باشد. گیرم که خیلی گذرا باشد مهم این است که باشد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
علی میراکبری

من هم این روز ها خوشحالم چون مکانیسم حرکت نما را یافتم آقا جان برو حالشو ببر.

مصطفی

آقا بسیار خوشحال شدم که می شنوم. جدا؟ تبریکات ما بدرقه راهتان باد و اینها. یعنی میسازیدش دیگه!؟...ایول