Copyright or Right to Copy? This is the Question


بله...شرکت حمید پلاست نماینده ی انحصاری Hp در ایران! ما این همه مدت از لیوان های Hp آب می نوشیدیم و نمی دانستیم!...مورد نظر بچه تهرونیای مارک قشنگ!...آره داداش! اینجا که ما هستیم لیوان یه بار مصرفاش آرمش Hp یه! ... نیشخند

نتیجه گیری اخلاقی: به قول دکتر رضوانی، ما اگرچه Copyright نداریم اما Right to copy رو داریم در عوض که در دنیا هیچ کسی نداره...

نتیجه گیری بچه مثبت نمایانه: با توجه به اینکه پلاستیک به طبیعت بر نمی گردد با همراه داشتن لیوان شخصی از مصرف لیوان یک بار مصرف و تولید زباله خودداری کنیم!... مورد توجه خودم اول از همه! لبخند

/ 7 نظر / 20 بازدید
مصطفی

چرا که نه آقا ابوالفضل؟ البته اگر تعریف از خود نباشه! ؛). مجید جان! در فارسی راست به چپ می خونن. بنابراین پ.ه. آرم تبلیغاتی پور هاشمٍ. شناسنی که؟ ؛)).

سعید

چه جالب! پرینتر منم حمید پلاسته!

مال منم[قهقهه]

خدا رو شکر که فهمیدم پرینترم اسمش چیه خیلی سوتی ندادم بگن بی سواده!!ممنونم!