هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز آب نیست

گرچه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست

ای اجل! مهمان نوازی کن که دیگر تاب نیست

بین ماهی های اقیانوس و ماهی های حوض

هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز آب نیست!

... ای پلنگ از کوه بیرون رفتنت بیهوده است

از کمین بیرون مزن، امشب شب مهتاب نیست

در نمازت شعر می خوانی و می رقصی، دریغ!

جای این دیوانگی ها گوشه محراب نیست

گردبادی مثل تو یک عمر سرگردان چیست؟

گوهری مانند مرگ اینقدر هم کمیاب نیست!...

از مجموعه شعر اقلیت، صفحه 21

/ 1 نظر / 20 بازدید
نرگس

با این همه اقیانوس کجا.. حوض کجا...