من دیگر کارمند وظیفه نیستم اما...- قسمت سوم

شاخ غول قدیمی بود... امشب شکست بالاخره! نیشخند

همچین این هفته دو تا شاخ غول در زمینه کارهای مانده را هم نشانه کرده ام، نشانه کردنی!

پ.ن: آقا همین که ما در حال شادی کردن بودیم اونطرف یه کامپیوتر رفت رو هوا! زندگی رو می بینی تو رو خدا... مجازی هم نمی شه دست افشانی کرد اصلا!

/ 0 نظر / 19 بازدید