...

گهی زین به پشت!

/ 3 نظر / 26 بازدید
آزاد

رویای تو به تنهایی فقط یک رویا است ، رویایی که تو با دیگران می بینی ، واقعیت است . جان لنون چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

حبیب

چنین است رسم سرای درشت...! [لبخند]

سمانه

...و گهی پشت به زین