آقای رئیس جمهور!

حال همه ما خوب است

اما تو باور نکن!

/ 4 نظر / 19 بازدید
رضا

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد ا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بسکه خوشرو بود آبله رو هم شد ............

مهسا

آره باور نکن .کسالت کوچیکی حل میشه [ناراحت]

مهسا

آره باور نکن .کسالت کوچیکی حل میشه [ناراحت]

نازلی

من نمی دونم تو اینجا چه می کنی؟ تلویزیون اینهمه زحمت می کشه شبی 200 تا فیلم میذاره خوب بشین ببین خوش باش[دلقک]