اگر درست شمرده باشم تعداد چوب خط ما شد27 تا!

 

پ.ن.١: برای دنیایت آنچنان رفتار کن که گویا همیشه زنده ای و برای آخرتت چنان باش که گویا فردا خواهی مرد (علی ع).

پ.ن.٢: با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و تا زنده اید به شما عشق بورزند (علی ع).

پ.ن.٣: چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را... غبار خاطری از رهگذار ما نرسد (آقای حافظ- به ضمیر چرخانیشان هم که توجه دارید حتما!)

/ 3 نظر / 16 بازدید
ن.م

اووه خوش حسابين پس هنوز، چوب خطتون پر مباد!

مهدیه

طرح چوب خطتان بسیار مقبول خاطر افتاد[بغل] [هورا] به به این جناب سعدی چه ها که نمی فرمایند!! به به

بهار

سلام! چوب خطتان برقرار! مبارکه...